St.Thomas Valiyapally Ranni

Mr.K.K.Joseph(Kunjumon) Kavumkal

Mr.L.M.Abraham(Kunjumon),Lahayil

Adv V C Zachariah ,Myleckal

Mr.Thomas V.C ,vettimootil

Mr.Baby Thomas(Kochu Baby),Edasseryvackal

Mr.P.T Punoose, Purackal

Mr.Jose Puthenpurakal

Mr.Sunny Elampuraidathil

Mr.M.A.Jose Mallapallil

Mr.Chacko Pothen(Philipkutty), Valayanattu

Mr.K.A.Abraham Kannaankara

Ms.Mini Reji Kannanthanam

Mr.Raju Kuzhiparambil

Mr.Shibu Kurian, Thekemuriyil

Mr.Jose Thundiyathu