St.Thomas Valiyapally Ranni

Rev.Fr.Rajan Abraham, Kulamadayil

Vicar

Mr.K C Jacob(Joony) Kavumkal(

Trustee

Mr. T K Kurien(babu),Thekkatil

Secretary

Mr.Saji, Cheriyamoozhiyil

Member

Mr.Zachariah Joseph (Kariyachen) ,Koickal

Member

Mr.Serin, Pallathara

Member

Mr.Tinku,Pullampallil

Member

Member

Mr. Bency George, Paravathodathil

Member

Mr. Thomas C A, Meprathu

Member

Member

Member

Mr.Abraham Thomas (Rajesh),Pazhayapurayil

Member

Mr. Thomas P Mathew, Puthenpurackal

Member

Member